Կարևոր կետեր որոնք հարկ է իմանալ նախքան գույքի վարձակալությունը:

Երկարաժամկետ վարձակալության դեպքում ,նոտարական ծախսերը լինում են ըստ պայմանաորվածությամբ կողմերը կարող են վճարել կիսով , կամ լիարժեք վճարվում է վարձատուի կամ վարձակալի կողմից :
Իսկ եկամտային հարկը որը Հայաստանում կազմում է վարձակսլության գումարի 10 %-ի չափով պարտավուրվում է վճարել վարձատուն:

[product-catalogue id=’7′]

Compare