Կարևոր կետեր որոնք հարկ է իմանալ նախքան գույքի գնելը:

Բոլոր նոտարական և կադաստրային ծախսերը կհոքա Արման ընկերությունը, իսկ եկամտային հարկը  կազմում է 10% վճարվում է վաճառողի կողմից :

[product-catalogue id=’8′]

Compare