نکته های مهم قبل از انتخاب ملک اجاره ای 

  • هزینه های محضری اجاره بلند مدت در ارمنستان به عهده طرفین یا به توافق به عهده یکی از طرفین می باشد 
  • مالیات بر در آمد حاصل از اجاره بها در ارمنستان 10 درصد و به عهده موجر می باشد .
[product-catalogue id=’1′]
Search Form

مقایسه